Reménység szerint hamarosan

Szeretettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy - reménységünk szerint

hamarosan - újra tarthatjuk szokásos istentiszteleti és közösségi

alkalmainkat.

Erről újabb jelzésben adunk értesítést

 

A járvány miatt az istentiszteletre érkezőktől kérjük, hogy mielőtt belépnek

az imaházba, a kihelyezett kézfertőtlenítő szert használják.

Az istentiszteleteken és a közösségben, a beszélgetések során is minden

esetben szájmaszk használatát kérjük.

 

Szeretetből fakadóan vigyázzunk egymásra!

 
Tartsátok meg a Lélek egységét!

 

Gyülekezeti egység a környezeti sokféleségben

 

Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levelében felhívja a gyülekezet figyelmét a lélek egységének

megőrzésére: „Tartsátok meg a Lélek egységét!” (Ef 4,3). E levél a gyülekezeti lelkigondozás egyik

mesterműve.

Az ősi írás a mai Krisztus-test tagjaihoz, hozzánk, hívő emberekhez is szól, akik mindezzel együtt

is esendő emberek vagyunk. Gyakran eltérő látásunk van a dolgok rendje felől. Ismert közöttünk

a személyi kérdések miatt nézeteltérés, indulatosság és ezer más között a dolgok különféle

fontossági sorrendjének kérdése is.

A lelkigondozás hátterét vizsgálva látni kell, hogy a gyülekezet ma még úton van, még nincs a célnál.

Sokszor találkozik olyan élethelyzetekkel, melyekben rosszul mennek a dolgok – van, hogy a

bajok okát is egymásban látjuk –, és ezekben a helyzetekben is kell felmutatni a krisztusi lelkületet.

A lelkigondozói felhívás nem alaptalan. Nagyon is szükségszerű, hogy az elhívásunkhoz és az

Elhívóhoz méltó életformára ösztökéljen bennünket. Az Úr Lelke iránti engedelmesség teheti

alkalmassá a Krisztus iránt elkötelezett hívőt arra, hogy érdekei és javaslatai mellőzésekor is

a gyülekezeti egység munkása legyen. Kellő őszinteséggel el kell mondanunk: eddig úgy jártunk el,

hogy amikor sérültek személyes érdekeink, megnehezteltünk társainkra, valamiképpen elégtételt

vettünk. Az Úr azonban ennél érettebb lelkiségre formál bennünket: a másik, a nehezen

elviselhető, a gyakran bosszúságot okozó testvér szeretetben való elviselésére, vagy amikor

felszökik az indulat, a szánk szelíden, békességes előremutatással szóljon, és így munkáljuk

a Lélek általi egységet.

 
Kezdjük az évet közös imádsággal!

Ökumenikus imahét rendje 2019-ben

 

2019

Nap

Hely

Igehirdető 2019

01.21.

Hétfő

R. katolikus templom

Lukács Tamás

01.22.

Kedd

Metodista templom

Laknerné Puskás Sára

01.23.

Szerda

Evangélikus kápolna

Borosné Varga Edina

01.23.

Csütörtök

Baptista imaház

Szuhánszky Gábor

01.24.

Péntek

Református templom

Mészáros Barnabás diakónus (rk.)

 

Minden este 18.30-kor kezdődik az imaheti alkalom.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 
A hálaadó istentisztelet eredete a magyar baptista gyülekezetekben

Hívő emberhez illő cselekmény a hálaadás. Tehetjük ezt egyedül, családi körben és gyülekezeti közösségi

alkalommal is.

Milyen felemelő volna, ha egy-egy település lakossága is szükségét érezné annak, hogy tartsanak hálaadást,

hálaadó istentiszteletet. Ma ez településszinten nem történik meg.

A hálaadó istentisztelet a baptista gyülekezetekben rendszeresen ismétlődő ünnepi alkalom.

Érdekes felkutatni az eredetét. Irattárak, gyülekezeti archívumok sok adatot gyűjtöttek össze, melyek

a gyülekezeti hálaadó istentiszteletekkel kapcsolatosak, de az ünnepi alkalom eredetét talán csak a

dömsödi gyülekezet irattárában lelhetjük fel. Egy tanácskozási jegyzőkönyvben következő írás olvasható:

 

„1926-ban özv. Ficsor Sándorné (1888–1978), a helyi gyülekezet tagja javasolta a közösségnek, hogy

miután abban az évben meglehetősen gazdag termés volt mindenből, ne csak egyenként, hanem közösen

is adjanak hálát Istennek egy ünnepi istentiszteleten. A javaslat megértésre talált. Így rendeztek egy

hálaadó napot, amelyre meghívták id. Udvarnoki Andrást (a baptista közösség akkori vezetőjét),

aki azonosult a javaslattal, és az ő szolgálata mellett tartották meg először a hálaadó napot.

A jelenlevők ezt az eseményt másfelé is elmondták,  így országossá vált  a hálanapok megtartása.

Azóta minden évben rendszeresen megvan ez az ünnep a baptista közösség gyülekezeteiben.”

 

A Budakeszi Gyülekezet is hálanapra készül, mert méltó az Úr a hálaadásra, magasztalásra, és felettébb

méltó hívői magatartás, hogy megköszönjük mindazt a jót, amit irgalmából adott nekünk. Ez nem

eszem-iszom, nem pulykasült és nem is sütőtök kiállítás, mint ahogy ez az amerikai gyakorlatban

kialakult, hanem a hívő ember Isten előtti ünnepe: imádság, magasztalás és ének, a hívő ember

gyönyörködése az Úrban.

 

A gyülekezetünk hálaadó alkalma ebben az évben október 07-re esik, melyre szeretettel hívjuk

mindazokat, akik osztozni akarnak velünk a hálaadásban. Az istentisztelet de. 10 és du. fél 2 órakor

kezdődik, közben agapé, azaz közös ebéd lesz.


 

A múltat felelevenítő képen a 17. század elején élő angliai puritánok hálaadása látható. Üldözések és

folytonos zaklatások ellenére is ragaszkodtak hitükhöz, noha volt, hogy menekülniük kellett, de a

hálaadásról így sem feledkeztek el. Az üldözések miatt - hazájukat elhagyva - Amerikában telepedtek

le. Észak-Amerikában tehát a puritán hálaadás volt az un. Thanksgiving Day eredete

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 5