Újból istentiszteleti alkalmakat tartunk az imaházban

Gyülekezetünkben újra kezdődnek a nyilvános istentiszteleti alkalmak. Szeretettel

várunkmindenkit, aki Isten Igéjére vágyik és szívesen kapcsolódik a gyülekezet

alkalmaihoz.

Egyelőre szűkített formában tartjuk istentiszteleteinket. Vasárnap délelőtt 10 órától

rövidített – a szokásos imaórai rész elhagyásával – kezdődik az igehirdetés, majd

lehetőséget biztosítunk az egyenkénti imádságra is.

 

Minden hónap utolsó vasárnapján délelőtt 10 órától közösségi beszélgetésbe

kapcsolódhatunk, melynek tárgya a gyakorlati keresztyén élet megélése a

kor viszonyai közt. Az alkalom asztal körüli beszélgetés formájában, tea és pogácsa

mellett történik.

 

Az érkezéskor kérjük mindenki használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt, tartson

távolságota résztvevők közt, és viseljen maszkot az imaházban. Kerüljük a

kézfogást és egyéb érintést!

 

Testvéri, felebaráti szeretetünket tettekben is kifejezzük, amikor felelősen

viszonyulunk a résztvevők iránt, vigyázva mindenki egészségére.

 

Köszönettel – a gyülekezet vezetése

 

 

                 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 
Reménység szerint hamarosan

Szeretettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy - reménységünk szerint

hamarosan - újra tarthatjuk szokásos istentiszteleti és közösségi

alkalmainkat.

Erről újabb jelzésben adunk értesítést

 

A járvány miatt az istentiszteletre érkezőktől kérjük, hogy mielőtt belépnek

az imaházba, a kihelyezett kézfertőtlenítő szert használják.

Az istentiszteleteken és a közösségben, a beszélgetések során is minden

esetben szájmaszk használatát kérjük.

 

Szeretetből fakadóan vigyázzunk egymásra!

 
Tartsátok meg a Lélek egységét!

 

Gyülekezeti egység a környezeti sokféleségben

 

Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levelében felhívja a gyülekezet figyelmét a lélek egységének

megőrzésére: „Tartsátok meg a Lélek egységét!” (Ef 4,3). E levél a gyülekezeti lelkigondozás egyik

mesterműve.

Az ősi írás a mai Krisztus-test tagjaihoz, hozzánk, hívő emberekhez is szól, akik mindezzel együtt

is esendő emberek vagyunk. Gyakran eltérő látásunk van a dolgok rendje felől. Ismert közöttünk

a személyi kérdések miatt nézeteltérés, indulatosság és ezer más között a dolgok különféle

fontossági sorrendjének kérdése is.

A lelkigondozás hátterét vizsgálva látni kell, hogy a gyülekezet ma még úton van, még nincs a célnál.

Sokszor találkozik olyan élethelyzetekkel, melyekben rosszul mennek a dolgok – van, hogy a

bajok okát is egymásban látjuk –, és ezekben a helyzetekben is kell felmutatni a krisztusi lelkületet.

A lelkigondozói felhívás nem alaptalan. Nagyon is szükségszerű, hogy az elhívásunkhoz és az

Elhívóhoz méltó életformára ösztökéljen bennünket. Az Úr Lelke iránti engedelmesség teheti

alkalmassá a Krisztus iránt elkötelezett hívőt arra, hogy érdekei és javaslatai mellőzésekor is

a gyülekezeti egység munkása legyen. Kellő őszinteséggel el kell mondanunk: eddig úgy jártunk el,

hogy amikor sérültek személyes érdekeink, megnehezteltünk társainkra, valamiképpen elégtételt

vettünk. Az Úr azonban ennél érettebb lelkiségre formál bennünket: a másik, a nehezen

elviselhető, a gyakran bosszúságot okozó testvér szeretetben való elviselésére, vagy amikor

felszökik az indulat, a szánk szelíden, békességes előremutatással szóljon, és így munkáljuk

a Lélek általi egységet.

 
Kezdjük az évet közös imádsággal!

Ökumenikus imahét rendje 2019-ben

 

2019

Nap

Hely

Igehirdető 2019

01.21.

Hétfő

R. katolikus templom

Lukács Tamás

01.22.

Kedd

Metodista templom

Laknerné Puskás Sára

01.23.

Szerda

Evangélikus kápolna

Borosné Varga Edina

01.23.

Csütörtök

Baptista imaház

Szuhánszky Gábor

01.24.

Péntek

Református templom

Mészáros Barnabás diakónus (rk.)

 

Minden este 18.30-kor kezdődik az imaheti alkalom.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 6