Utunkon derűs szívvel menjünk tovább!

Bár még itt van a tél, azért már jól benne járunk a megkezdett esztendőben. Sokasodnak a feladatok, sok ember szívét szorongatja a rá terhelődött felelősség. A gond-barázdák átszabhatják az arcot, száműzik a mosolyt. Pedig derűs szívvel minden jobban megy! A Biblia is értő módon foglalkozik e kérdéssel. Álljon itt előttünk bölcs megállapítása: „Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.” (Róma 15,13)

 

Öröm, de nem mindegy, hogy milyen! Az Úrban való öröm alapja a rendezett, békességes, mesterkéletlen hitre felépített kapcsolat Istennel. Itt már csak nagyon csekély szerep jut az emberi hangulatváltozásoknak, vagy a környezetből érkező lelket károsító hatásoknak. Isten embere Urára néz, és gyönyörködik. Ha visszanéz személyes múltjára, kutató, elemző szemlélődésében felismeri: Istene végig vele volt, fogta a kezét és ezer veszély közt is védelmezte. Ha a teremtett világra néz: azt látja, hogy Isten csodálatos bölcsességére alapozódik a teremtettség. Ha előre tekint, és a jövőt fürkészi – noha ismeretlen dolgok előtt áll –, de az Istennel végigjárt életút és a Krisztusban nyert ígéretek derűssé és bizakodóvá teszik. Isten embere e tájékozódás alapján önmagát áldottnak és boldognak mondja, mert az isteni gondoskodás tényeit látja végig maga körül. Ezért Isten iránti bizalma és szeretete fokozódik, ismétlődőleg elárasztja az Úrban való öröm. Nem mások hibáit vagy erénytelenségeit számolgatja, mert ez kevésbé érdekes számára, mint az a kegyelem, aminek részesévé lett, és ami által kiváltságos helyzetbe kerülhetett. Isten derűs, örvendező embereként élhet e világban. (LT.)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Meghívó hálaadó istentiszteletre

 

 

Hálaadó istentisztelet

 

 

„mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra!”(1Thessz 5,18)

 

2015. október 11-én 10 és 17 órai kezdettel

hálaadó istentiszteletet tartunk a gyülekezetben.

 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének

velünk együtt

hálát adni Istennek.

 

 

 
Hálaadás

Minden ember szükségét érzi annak, hogy valaki törődjön vele, gondoljon rá, szeresse. Ha őszintén

magunkba nézünk, megérthetjük, hogy lelkünk mélyén legfőképpen Isten szeretetére áhítozunk.

Ahogy a csecsemő számára az édesanya, úgy az ember számára a teremtő, a gondviselő Isten

jelenti az életet és a biztonságot.

 

Mit jelent az, hogy Isten a szeretet? Tényleg bízhatunk benne, hogy ő mindig szeretni fog, és

soha el nem hagy minket? Jézus Krisztus úgy beszélt az Atyáról, mint aki ezt teszi: „a ti mennyei

Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre” (Mt 6,32), vagy értelmezzük az

következő mondatát: „legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra,

és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” (Mt 5,45)!

 

Valóban azt jelenti Isten szeretete, hogy

♦ minden álmunk beteljesedik,

♦ gazdagságban és zavartalan jólétben élhetünk,

♦ minden baj elkerül minket,

♦ minden betegség távol marad tőlünk,

♦ minden csalódástól mentes lesz az életünk?

 

Nem. Meg kell értenünk, hogy életünk bizonytalanságai és változó körülményei között

mutatkozik meg igazán, hogy van gondviselőnk és van kiút, van megoldás. Isten ugyanaz

marad: gondviselő Édesatya.

 

 
Lelkipásztorbeiktatás a gyülekezetben

Gyülekezetünk 2015. április 8-án, 16 órai kezdettel megtartott istentiszteleti alkalmán beiktatta szolgálatába Lukács Tamás lelkipásztort, miután Kis Árpádné  előző lelkipásztor - hűséggel végzett szolgálat után - végleg nyugállományba vonult.

Lukács Tamás lelkipásztor előzőleg a Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezetben szolgált, majd nyugdíjba vonulását követően vállalta el a Budakeszi Gyülekezet pásztorlását.

Az ige hirdetését és a beiktatást is Meláth Attila, a Budapesti Baptista Missziókerület elnöke végezte.

 

Az igehirdetéMeláth Attila kerületi elnök beiktatja az új lelkipásztortsben Meláth testvér a 2Tim 4,5 alapján szólt, hangsúlyozva: nem a gyülekezetet, hanem Krisztust kell szolgálnunk. A lelkipásztortól az Úr azt követeli meg, hogy józan legyen, szenvedje el a bajokat, az evangélista munkáját végezze, és így töltse be szolgálatát. A beiktatott lelkipásztort köszöntötték: a helyi gyülekezet vezetője, az előző gyülekezetének küldöttei és a helyi testvéregyházak lelkészei. A lelkipásztornét a gyülekezet nőtestvérei nevében áldáskívánó verssel és virággal fogadták.
Krisztus iránti elkötelezettséggel tekintünk előre, és célunk, hogy kis gyülekezetünk a gyülekezetek Urának tetszése szerint éljen és így töltse be szolgálatát.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 5