A Szentlélek

Egyént és közösséget átformáló isteni jelenlét.

 

A Szentlélek ahol megszólal, Ott maga Isten szól, és ott mindig történik is valami. Isten beszéde

mindig teremtő ige. A Szentlélek alkotó erő, csodás hatalom. Ahol Isten az ő Lelkével belép

egy életbe, ott mindig csodálatos dolgok történnek. Mindig mássá lesz valami, mint amilyen

addig volt. Az apostolok leveleiben csupa erről szóló híradás van. Ezek telve vannak az isteni

Lélek csodálatos hatásával. Az első és talán a legfontosabb, hogy az addig nyugtalan,

meghasonlott, lázadó és ugyanakkor csüggedt emberi szív megnyugszik. „Békesség Istennel",

„megbékélve", így említi ezt az apostol. Önmagunkból háborúságunk van az Istennel, s ezért

az emberekkel is. Nem is vagyunk képesek arra, hogy békét kössünk vele. A legcsodálatosabb,

ami egy embernek ajándékul juthat ebben a földi életben: ha az ember rendezte Istennel

a dolgát. Abban a pillanatban jelentkezik a másik: az öröm. Sok ember azt állítja, hogy hisz

Istenben, de éppen olyan megkeseredetten megy át az életen, mint az a sok többi, aki

semmiben sem hisz. Ez tévedés. Aki igazán találkozott Istennel, úgy, hogy Isten maga

beszélt vele, és azt mondotta neki: Az én gyermekem vagy —, az nem lehet többé

megkeseredett, abban valami nagy öröm gyúlt ki s ez nem szűnik meg soha többé.

Lángját a hamu majdnem elfojthatja, de ki nem olthatja soha. Tüze mindig újból áttör

minden pernyén és hamun — ez a Szentlélek hatása.

(Brunner Emil, A mi hitünk — részlet)

 

 
Krisztus feltámadása új fénybe helyezte a dolgokat:

Krisztus feltámadása új fénybe helyezte a dolgokat:


♦ Megtörte a világi értékek mint arany, pénz, földbirtok egyeduralmát.

♦ Megváltoztatta az élet és a halál értelmét, új színbe hozta a tagadásokat és erkölcsiséget.
♦ Megváltoztatja a világ anyagi-központúságát.
♦ Igazolja és jutalmazza a Krisztus-hitet, az Úr szolgálatát, a tanítást, az érette hozott áldozatot...
♦ Kárhoztatás elé állítja a hitetlenséget, a gonoszságot és azoknak cselekvőit.
♦ Hatályon kívül helyezi az összes földi előjogot, rangot, vallást, tudományt, eszmét....
♦ Már most bátorítja a Krisztus-hívőket és a feltámadás hitében élőket.
♦ Istennel való közösségbe állítja a hívőket.

(Kalász nyomán)

 
Utunkon derűs szívvel menjünk tovább!

Bár még itt van a tél, azért már jól benne járunk a megkezdett esztendőben. Sokasodnak a feladatok, sok ember szívét szorongatja a rá terhelődött felelősség. A gond-barázdák átszabhatják az arcot, száműzik a mosolyt. Pedig derűs szívvel minden jobban megy! A Biblia is értő módon foglalkozik e kérdéssel. Álljon itt előttünk bölcs megállapítása: „Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.” (Róma 15,13)

 

Öröm, de nem mindegy, hogy milyen! Az Úrban való öröm alapja a rendezett, békességes, mesterkéletlen hitre felépített kapcsolat Istennel. Itt már csak nagyon csekély szerep jut az emberi hangulatváltozásoknak, vagy a környezetből érkező lelket károsító hatásoknak. Isten embere Urára néz, és gyönyörködik. Ha visszanéz személyes múltjára, kutató, elemző szemlélődésében felismeri: Istene végig vele volt, fogta a kezét és ezer veszély közt is védelmezte. Ha a teremtett világra néz: azt látja, hogy Isten csodálatos bölcsességére alapozódik a teremtettség. Ha előre tekint, és a jövőt fürkészi – noha ismeretlen dolgok előtt áll –, de az Istennel végigjárt életút és a Krisztusban nyert ígéretek derűssé és bizakodóvá teszik. Isten embere e tájékozódás alapján önmagát áldottnak és boldognak mondja, mert az isteni gondoskodás tényeit látja végig maga körül. Ezért Isten iránti bizalma és szeretete fokozódik, ismétlődőleg elárasztja az Úrban való öröm. Nem mások hibáit vagy erénytelenségeit számolgatja, mert ez kevésbé érdekes számára, mint az a kegyelem, aminek részesévé lett, és ami által kiváltságos helyzetbe kerülhetett. Isten derűs, örvendező embereként élhet e világban. (LT.)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Meghívó hálaadó istentiszteletre

 

 

Hálaadó istentisztelet

 

 

„mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra!”(1Thessz 5,18)

 

2015. október 11-én 10 és 17 órai kezdettel

hálaadó istentiszteletet tartunk a gyülekezetben.

 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének

velünk együtt

hálát adni Istennek.

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 6