Tudom a jót, és teszem a rossza?

A Budakeszin működő keresztyén közösségek ökumenikus női köre szervezésében

készülünk egy hasznos és építő előadásra, mely nem csupán a nőknek szól.

Az alábbi meghívót szeretettel ajánljuk nők és férfiak, fiatalok és idősebbek részére.

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
A krisztusi ember a jövő embere

A felelős keresztyéni helytállásról

Máté evangéliuma huszonnegyedik fejezetében összegyűjtötten találjuk Jézusnak a nagy

megpróbáltatásokról szóló tanításai. Nagy vakmerőség és felelőtlen magatartás lenne részünkről

a kijelentés igéivel mit sem törődve, a pillanatnyi érdekek alapján élni, és így felkészületlenül

menni a biztosan bekövetkező krízis felé.

Ismerjük fel keresztyéni felelősségünket családunk és nemzetünk iránt! Krisztus evangéliumának

üzenete fontos szempontokat tár fel: kikerülhetetlenül elérkezik az életpróbák rettenetes időszaka,

de van lehetőség a megmenekedésre. Láttuk, megfigyeltük a bibliai történetírásokból, hogy

ok-okozati összefüggés van az ember Isten iránti magatartása és személyes emberi sorsa között.

Aki hitt, és engedelmesen Istenhez igazította életét, megmenekült, aki ezt nem tartotta fontosnak

vagy hitelesnek az igei figyelmeztetést, és hitbeli engedelmesség nélkül ment tovább, azt elsodorták

a viharok, legyen szó egy emberről, egy nemzetről, vagy akár egy birodalomról is. Ugyanez fog

történni az előttünk álló megpróbáltatások során is.

A mi korunk a hittől való elszakadás korszaka. Az emberek Isten nélkül akarnak élni, és az Írás

szavaival mondva: „megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül”, és meghamisítják

Isten Igéjét, amint tévelyítő eszméket sulykolnak bizonyos médiák és nyomukban az általuk

befolyásolt, félrevezetett tömegek. De mindeközben szól az evangélium: „aki mindvégig kitart,

az üdvözül.” Felelősség van rajtunk, Krisztus egyházán, gyülekezetén a magyar népért az evangéliumi

üzenet hirdetésében.

Nyilvánvaló, hogy nem tetszik a Krisztus igéje sok embertársunknak. Néhol ölnek is miatta (lásd

iszlám radikalizmus), de csak az isteni szeretet adta útmutatás hozhat kimenekülést a világra

elkövetkező nagy megpróbáltatásokból.

 
Ünnepeljük a világ Megváltóját!

 
Hálaadás – megelégedéssel megélt mindennapok

Háladó istentisztelet 2017-ben

 

Gyülekezetünk hálaadó istentiszteletének alkalmai 2017. október 8-án 10 és 17 órai kezdettel lesznek

a helyi imaházban.

Az Írás kinyilatkoztatása szerint „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről,

a világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1,17a).

Hálásak vagyunk Istennek, mert fokról-fokra megismerhetjük őt, az önmagát kinyilatkoztató Istent,

aki az általunk nem érzékelt világ felől közeledik hozzánk. Megismertette velünk hatalmát és

irántunk való irgalmát. Kifejezte felénk szeretetét. Láthatjuk az ő gondoskodásának jeleit, melyek

közül kimagaslik mentő, helyreállító munkája, amit Jézus Krisztus által végzett el köztünk, minden

ember javára.

Hálaadásunk másik fontos területe Isten gondoskodó szeretete, melyben napról napra bőségesen ellát

valamennyiünket az élethez szükséges dolgokkal. Jó meglátnunk, felismernünk, hogy szükségleteink

mértéke felett kirendeli ajándékait.

Nem téveszthetjük szem elől annak jelentőségét sem, hogy milyen kincset jelent számunkra

a békesség, a csendes, nyugodt élet, melyben felnőttek és gyermekek, fiatalok és idősek eljuthatunk

a megelégedés lelki magaslataira.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 5