Ünnepeljük a világ Megváltóját!

 
Hálaadás – megelégedéssel megélt mindennapok

Háladó istentisztelet 2017-ben

 

Gyülekezetünk hálaadó istentiszteletének alkalmai 2017. október 8-án 10 és 17 órai kezdettel lesznek

a helyi imaházban.

Az Írás kinyilatkoztatása szerint „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről,

a világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1,17a).

Hálásak vagyunk Istennek, mert fokról-fokra megismerhetjük őt, az önmagát kinyilatkoztató Istent,

aki az általunk nem érzékelt világ felől közeledik hozzánk. Megismertette velünk hatalmát és

irántunk való irgalmát. Kifejezte felénk szeretetét. Láthatjuk az ő gondoskodásának jeleit, melyek

közül kimagaslik mentő, helyreállító munkája, amit Jézus Krisztus által végzett el köztünk, minden

ember javára.

Hálaadásunk másik fontos területe Isten gondoskodó szeretete, melyben napról napra bőségesen ellát

valamennyiünket az élethez szükséges dolgokkal. Jó meglátnunk, felismernünk, hogy szükségleteink

mértéke felett kirendeli ajándékait.

Nem téveszthetjük szem elől annak jelentőségét sem, hogy milyen kincset jelent számunkra

a békesség, a csendes, nyugodt élet, melyben felnőttek és gyermekek, fiatalok és idősek eljuthatunk

a megelégedés lelki magaslataira.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
A Szentlélek

Egyént és közösséget átformáló isteni jelenlét.

 

A Szentlélek ahol megszólal, Ott maga Isten szól, és ott mindig történik is valami. Isten beszéde

mindig teremtő ige. A Szentlélek alkotó erő, csodás hatalom. Ahol Isten az ő Lelkével belép

egy életbe, ott mindig csodálatos dolgok történnek. Mindig mássá lesz valami, mint amilyen

addig volt. Az apostolok leveleiben csupa erről szóló híradás van. Ezek telve vannak az isteni

Lélek csodálatos hatásával. Az első és talán a legfontosabb, hogy az addig nyugtalan,

meghasonlott, lázadó és ugyanakkor csüggedt emberi szív megnyugszik. „Békesség Istennel",

„megbékélve", így említi ezt az apostol. Önmagunkból háborúságunk van az Istennel, s ezért

az emberekkel is. Nem is vagyunk képesek arra, hogy békét kössünk vele. A legcsodálatosabb,

ami egy embernek ajándékul juthat ebben a földi életben: ha az ember rendezte Istennel

a dolgát. Abban a pillanatban jelentkezik a másik: az öröm. Sok ember azt állítja, hogy hisz

Istenben, de éppen olyan megkeseredetten megy át az életen, mint az a sok többi, aki

semmiben sem hisz. Ez tévedés. Aki igazán találkozott Istennel, úgy, hogy Isten maga

beszélt vele, és azt mondotta neki: Az én gyermekem vagy —, az nem lehet többé

megkeseredett, abban valami nagy öröm gyúlt ki s ez nem szűnik meg soha többé.

Lángját a hamu majdnem elfojthatja, de ki nem olthatja soha. Tüze mindig újból áttör

minden pernyén és hamun — ez a Szentlélek hatása.

(Brunner Emil, A mi hitünk — részlet)

 

 
Krisztus feltámadása új fénybe helyezte a dolgokat:

Krisztus feltámadása új fénybe helyezte a dolgokat:


♦ Megtörte a világi értékek mint arany, pénz, földbirtok egyeduralmát.

♦ Megváltoztatta az élet és a halál értelmét, új színbe hozta a tagadásokat és erkölcsiséget.
♦ Megváltoztatja a világ anyagi-központúságát.
♦ Igazolja és jutalmazza a Krisztus-hitet, az Úr szolgálatát, a tanítást, az érette hozott áldozatot...
♦ Kárhoztatás elé állítja a hitetlenséget, a gonoszságot és azoknak cselekvőit.
♦ Hatályon kívül helyezi az összes földi előjogot, rangot, vallást, tudományt, eszmét....
♦ Már most bátorítja a Krisztus-hívőket és a feltámadás hitében élőket.
♦ Istennel való közösségbe állítja a hívőket.

(Kalász nyomán)

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 5