Alkalmak,kapcsolat,támogatás

Jézus mondja:

Boldogok akik éhezik és szomjazzák az igazságot mert ők megelégíttetnek /Máté 5:6”


 

A gyülekezet lelkipásztora:

Kiss Tamás lelkipásztor

alt

 

 

Elérhetőség:

- minden vasárnap az istentiszteleti időkben;

- Kapcsolat  e-mailen keresztül: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 

Cím: Budakeszi, Széchenyi utca 50/a.

 

Gyülekezetünket és on-line szolgálatunkat kizárólag magánadományokból tartjuk fenn.

Aki szívesen hozzájárul ezek fenntartásához, azt a következőképpen teheti meg:

a gyülekezet számlaszáma: 11784009-22235671 OTP Bank.

Az adományokat köszönettel vesszük, Isten gazdag áldását kívánva!
  

Programok:

 

A nyári időszakban is rendszeres gyülekezeti alkalmaink vannak.

Minden vasárnap 10 órakor istentiszteleti alkalom kezdődik.

Az istentisztelet első felében imaközösségünk van, amikor közösen imádkozunk önmagunkért, a gyülekezetért, városunkért, országunkért, és minden aktuális kérdéssel Isten elé járulunk, közbenjárva embertársainkért.

A hó első vasárnap délelőtt úrvacsorát tartva emlékezünk Krisztus áldozatára.

 

 

 

 

 

A következő mintegy egy esztendő a gyülekezet életében a közösség alapértékeinek újragondolását öleli fel.

 

1. Ezt az időszakot a gyülekezet küldetéstudatának és missziói céljának a megfogalmazására rendeltük.

2. Célunk elmélyíteni a testvérkapcsolatainkat, megismerni a korábbi időszakokból eredő kapcsolatok milyenségét, és a gyülekezet tagságának bibliai alapokon történő összerendezése, frissítése napi feladatunk.

 

A gyülekezeti közösség nyitott minden Istent, Krisztust kereső, ember felé.

 

Célunk: az evangélium hirdetése, a krisztusi értékrend átadása igehirdetés, lelkigondozás, közösség- és kapcsolatápolás eszközeivel.

 

Gyülekezetünk krisztusi rendeltetése, hogy a láthatatlan Királynak (Jézus Krisztusnak) és királyságának látható, az Istennel békességet kereső emberek számára elérhető és megérthető hírnökei legyünk. Nyitott a szívünk és imaházunk ajtaja, mindazok előtt, akik szívesen jönnek közénk, hogy közösen tanulmányozzuk a kinyilatkoztatás Igéit, és hogy együtt dicsőítsük Istent és együtt készüljünk a Krisztussal való találkozásra.

 

Az Úr szavával: „'Jöjj!' Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" (Jel 22,17b)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

A gyülekezet küldetése

 

A világteremtő Isten rendigényének hirdetése, a megértés elősegítése (aktualizálása)

Jézus szavaival: „Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37) Az Úr tanítványgyülekezete folytatja e szolgálatot a mindenkori kortársai között.

 

Célkitűzés

1. a) Közösségalkotás, a szeretetből fakadó  közösségi létforma fenntartása.

   b) Felkészítés: hívő emberek támogatása – a mai viszonyok között – az Isten országa rendjének megvalósításában. Ezen felül felkészítése az Úr napjára, mely az Ő ígérete szerint elkerülhetetlenül eljön.

   c) Hálaadás és Isten dicsőítése az életért, a megváltásért, ajándékaiért és az örök üdvösségért.

2. Emberek megnyerése az Úr országának, a megváltás örömhíre által.

 

Stratégia

– Megszentelt gyülekezeti közösség elvi és gyakorlati bemutatása, megélése.

– A megszentelt közösségi életforma által megnyerni az Isten után kívánkozó embereket az Úrnak.