A Szentlélek

Egyént és közösséget átformáló isteni jelenlét.

 

A Szentlélek ahol megszólal, Ott maga Isten szól, és ott mindig történik is valami. Isten beszéde

mindig teremtő ige. A Szentlélek alkotó erő, csodás hatalom. Ahol Isten az ő Lelkével belép

egy életbe, ott mindig csodálatos dolgok történnek. Mindig mássá lesz valami, mint amilyen

addig volt. Az apostolok leveleiben csupa erről szóló híradás van. Ezek telve vannak az isteni

Lélek csodálatos hatásával. Az első és talán a legfontosabb, hogy az addig nyugtalan,

meghasonlott, lázadó és ugyanakkor csüggedt emberi szív megnyugszik. „Békesség Istennel",

„megbékélve", így említi ezt az apostol. Önmagunkból háborúságunk van az Istennel, s ezért

az emberekkel is. Nem is vagyunk képesek arra, hogy békét kössünk vele. A legcsodálatosabb,

ami egy embernek ajándékul juthat ebben a földi életben: ha az ember rendezte Istennel

a dolgát. Abban a pillanatban jelentkezik a másik: az öröm. Sok ember azt állítja, hogy hisz

Istenben, de éppen olyan megkeseredetten megy át az életen, mint az a sok többi, aki

semmiben sem hisz. Ez tévedés. Aki igazán találkozott Istennel, úgy, hogy Isten maga

beszélt vele, és azt mondotta neki: Az én gyermekem vagy —, az nem lehet többé

megkeseredett, abban valami nagy öröm gyúlt ki s ez nem szűnik meg soha többé.

Lángját a hamu majdnem elfojthatja, de ki nem olthatja soha. Tüze mindig újból áttör

minden pernyén és hamun — ez a Szentlélek hatása.

(Brunner Emil, A mi hitünk — részlet)