Hálaadás – megelégedéssel megélt mindennapok

Háladó istentisztelet 2017-ben

 

Gyülekezetünk hálaadó istentiszteletének alkalmai 2017. október 8-án 10 és 17 órai kezdettel lesznek

a helyi imaházban.

Az Írás kinyilatkoztatása szerint „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről,

a világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1,17a).

Hálásak vagyunk Istennek, mert fokról-fokra megismerhetjük őt, az önmagát kinyilatkoztató Istent,

aki az általunk nem érzékelt világ felől közeledik hozzánk. Megismertette velünk hatalmát és

irántunk való irgalmát. Kifejezte felénk szeretetét. Láthatjuk az ő gondoskodásának jeleit, melyek

közül kimagaslik mentő, helyreállító munkája, amit Jézus Krisztus által végzett el köztünk, minden

ember javára.

Hálaadásunk másik fontos területe Isten gondoskodó szeretete, melyben napról napra bőségesen ellát

valamennyiünket az élethez szükséges dolgokkal. Jó meglátnunk, felismernünk, hogy szükségleteink

mértéke felett kirendeli ajándékait.

Nem téveszthetjük szem elől annak jelentőségét sem, hogy milyen kincset jelent számunkra

a békesség, a csendes, nyugodt élet, melyben felnőttek és gyermekek, fiatalok és idősek eljuthatunk

a megelégedés lelki magaslataira.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo