A hálaadó istentisztelet eredete a magyar baptista gyülekezetekben

Hívő emberhez illő cselekmény a hálaadás. Tehetjük ezt egyedül, családi körben és gyülekezeti közösségi

alkalommal is.

Milyen felemelő volna, ha egy-egy település lakossága is szükségét érezné annak, hogy tartsanak hálaadást,

hálaadó istentiszteletet. Ma ez településszinten nem történik meg.

A hálaadó istentisztelet a baptista gyülekezetekben rendszeresen ismétlődő ünnepi alkalom.

Érdekes felkutatni az eredetét. Irattárak, gyülekezeti archívumok sok adatot gyűjtöttek össze, melyek

a gyülekezeti hálaadó istentiszteletekkel kapcsolatosak, de az ünnepi alkalom eredetét talán csak a

dömsödi gyülekezet irattárában lelhetjük fel. Egy tanácskozási jegyzőkönyvben következő írás olvasható:

 

„1926-ban özv. Ficsor Sándorné (1888–1978), a helyi gyülekezet tagja javasolta a közösségnek, hogy

miután abban az évben meglehetősen gazdag termés volt mindenből, ne csak egyenként, hanem közösen

is adjanak hálát Istennek egy ünnepi istentiszteleten. A javaslat megértésre talált. Így rendeztek egy

hálaadó napot, amelyre meghívták id. Udvarnoki Andrást (a baptista közösség akkori vezetőjét),

aki azonosult a javaslattal, és az ő szolgálata mellett tartották meg először a hálaadó napot.

A jelenlevők ezt az eseményt másfelé is elmondták,  így országossá vált  a hálanapok megtartása.

Azóta minden évben rendszeresen megvan ez az ünnep a baptista közösség gyülekezeteiben.”

 

A Budakeszi Gyülekezet is hálanapra készül, mert méltó az Úr a hálaadásra, magasztalásra, és felettébb

méltó hívői magatartás, hogy megköszönjük mindazt a jót, amit irgalmából adott nekünk. Ez nem

eszem-iszom, nem pulykasült és nem is sütőtök kiállítás, mint ahogy ez az amerikai gyakorlatban

kialakult, hanem a hívő ember Isten előtti ünnepe: imádság, magasztalás és ének, a hívő ember

gyönyörködése az Úrban.

 

A gyülekezetünk hálaadó alkalma ebben az évben október 07-re esik, melyre szeretettel hívjuk

mindazokat, akik osztozni akarnak velünk a hálaadásban. Az istentisztelet de. 10 és du. fél 2 órakor

kezdődik, közben agapé, azaz közös ebéd lesz.


 

A múltat felelevenítő képen a 17. század elején élő angliai puritánok hálaadása látható. Üldözések és

folytonos zaklatások ellenére is ragaszkodtak hitükhöz, noha volt, hogy menekülniük kellett, de a

hálaadásról így sem feledkeztek el. Az üldözések miatt - hazájukat elhagyva - Amerikában telepedtek

le. Észak-Amerikában tehát a puritán hálaadás volt az un. Thanksgiving Day eredete

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~