Gondolatok
Feltámadás

Húsvéti üzenet

 

Élet a halál után

 

Jézus mondta:

1.      „Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.” (Lk 20,39)

 

2.     Az egyik lator a kereszten – készülve a halálra – ismeretlen, távoli jövőbe helyezte az Úrral való újabb találkozás alkalmát, de az Úr tisztázta számára ezt a titkot:

 

     A kérés:  „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!

     Jézus válasza: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,42–43) Ma, azaz a test halála után van találkozás!

 

Pál: „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.” (Fil 1,21–24)

 
"És íme..."

Nagypéntek látható és titkos eseményei

 

Nagypéntek drámai eseményeit mondja el a Biblia:

„Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig

kettéhasadt, a föld pedig megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt

szentnek feltámadt a teste…”(Mt 27,50–53)

 

A haldokló Krisztus utolsó hangja: micsoda megrendítő kiáltás! Megrendíti mindazokat, akik figyelnek rá.

Hangjával együtt elszállt a lelke is a meggyötört testből. Aztán csend lett. Már nem mozdul az ajak,

nem formál újabb tanító példázatot a nyelv. Megszűnt beszélni. Nem hirdeti az igazság igéjét, nem

vívja – a menteni akarás szeretetével – az Ige csatáját. Véget ért a földi pálya. Felülkerekedett,

győzött a hazugság. A világra ereszkedő drámában elárvultan, zavartan, értetlenül feszengnek

mindazok, akik gyönyörködtek tanításában és szellemiségében. Ekkora már a hazugság fiai is némák.

Befogja szájukat a képmutatás. Nem illik kárörömmel viháncolni egy bitófa alatt. Még megszólnák őket

az emberek. De szívükben azért ott kalapál a megkönnyebbülés: „Elnémítottuk, többé nem kell

bűnösnek éreznünk magunkat az ő jelenlétében!” – Nincs is itt már semmi látnivaló. Jöhetnek a

temetkezésben segítkezők…

 

Vagy mégsem?! A fizikai látás elől rejtetten, de elemi erővel telik be a tér, az idő. Valami történik!

Egy láthatatlan kéz újrarendezi az eseményeket. És akkor valami ránehezedik a világra. A halálos

kínban elgyötört test ott van a kereszten. Már nem mozdul. Elhagyta az élet, az erő. De ahogy

meghal, azonnal megrázkódik a föld, a teremtettség, és az Isten részére fenntartott templomi

szenthelyet elválasztó függöny érthetetlen módon elhasad: emberkéz érintése nélkül szakadt

szét „a kárpit”. Út nyílt a szentek szentjébe. Egy térré vált, amit eddig kettőnek tudtak az

emberek. Isten elzárt világa és az emberek világa egybenyílt. De ki tette ezt? És mi az a sötétség,

ami e pillanatban a tájra és ellenségei szívére nehezül? Mi ez a nyugtalanító érzés?! Valaki jár itt,

valami titokzatos történik! Szorongat a felismerés: „Hát mégis köze volt a Megfeszítettnek a szentély

titkos és félelmetes Lakójához! – Amint a kereszten függő meghalt, az Örökkévaló, a Láthatatlan

elhagyta félhomályos földi lakhelyét, és kilépett az emberek világába. Vele élet szállt sok rég elhunyt

szent testébe! A külsőségeikben oly vallásos emberek ott megfeszítették az „igazságot”, de

meg is rendült az ő templomuk. Most azonban új templom épül. Kő- és cédrus nélküli templom

bontakozik ki hívei szent közösségében.

Isten hatalmát nem győzhették le, Igéjét sem némíthatták el. Karjának ereje nem fogyatkozott meg.

Ellenségei ugyan megölték Krisztust, akiben a teremtő Isten gyönyörködött, de ő, az élet Ura még

a halál felett is győzött. Harmadnapra élettel tele megjelent hívei között.

 

Beteljesedett a Krisztusról látott ezeréves látomás: „Mert nem hagysz engem a holtak hazájában,

nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van

tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” (Zsolt 16,10–11)

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
Évforduló

 

Minden évforduló arra késztet bennünket, hogy többet foglalkozzunk a gyorsan múló idő és az életidő kérdésével.

A Zsoltár 90,9b így fokuszál e kérdésre: megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.”

„Az idővel minden kísérletünk kudarcot vallott. Mindössze arra vagyunk képesek, hogy mérjük, de kilépni nem tudunk belőle. S kiváltképpen: nem tudjuk megállítani vagy visszafordítani.” – fogalmaz Hankiss Elemér.

Nem tudjuk megállítani, sem visszafordítani az időt. Arra viszont van lehetőségünk, hogy helyesen éljünk vele. Erre tanít bennünket a Szentírás.

Az istenfélő bölcs, a fentebb említett zsoltár írója ekként fohászkodik: Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”(12. vers) Legyen ez a kérés a mi imádáságunk is, és kezdjük ezzel az új évet!

Istentől áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2